Zero Accidents Netwerk Nederland

 

De volgende bijeenkomst van het Zero Accidents Netwerk zal plaatsvinden op

dinsdag 16 april 2019 8:30 – 13:00 uur bij BAM te Bunnik.

Op het programma ondermeer:

Het BAM programma Your Safety is my Safety

Proactieve leading indicators voor Vision Zero (voortgang van het project voor de International Social Security Association)

Deelneming aan het Zero Accidents Netwerk staat open voor vertegenwoordigers van bedrijven; externe adviseurs kunnen incidenteel te gast zijn.
Nieuwe belangstellenden kunnen zich  aanmelden bij: Ingrid Hommenga i.w.m.hommenga@hhs.nl
of nadere informatie krijgen bij Gerard Zwetsloot gz@gerardzwetsloot.nl

 

Eerste wereldwijde campagne voor veiligheid en gezondheid stelt Vision Zero centraal.  

De eerste Wereldwijde campagne ter bevordering van Veiligheid en Gezondheid op het Werk is eind september 2017 van start gegaan op het Wereldcongres voor Veiligheid en Gezondheid in Singapore. Daarin staat Vision Zero centraal. Daarmee is er nu ook een initiatief en platform waardoor het voor multinationale ondernemingen aantrekkelijk wordt zich te profileren met het oog op ‘zero’, hoewel het zeker ook bedoeld is voor kleine en middelgrote ondernemingen. Voor meer informatie: zie:   http://visionzero.global/

Het Zero Accidents Netwerk

Gelooft u in veiligheid en gezondheid als integraal onderdeel van de bedrijfsvoering en –identiteit? Het Zero Accidents Netwerk helpt dit doel te bereiken door het delen van goede praktijken, met als resultaat verbeterde veiligheidsprestaties.

De nul-ongevallenvisie

“Alle ongevallen kunnen worden voorkomen”. Met dit uitgangspunt werken de deelnemers van het Zero Accidents Netwerk aan het terugdringen van arbeidsongevallen. Tijdens bijeenkomsten en via persoonlijke contacten delen zij hun kennis en ervaring uit verschillende sectoren over onder andere veiligheidscommunicatie, de veiligheidscultuur en veiligheidsmanagementtools. Een waardevol netwerk in de volgende stap naar een veilige werkomgeving.

Ga ervoor!

Sluit u zich aan bij deze nul-ongevallenvisie? Kom dan langs bij de eerstvolgende bijeenkomst, zodat u de meerwaarde van het Zero Accidents Netwerk zelf kunt beoordelen! Deelname aan het Zero Accidents Netwerk is kosteloos. Met elkaar houden we het Netwerk in stand."Het management onderkent dat preventie en het reduceren van bedrijfsongevallen om een actieve benadering vraagt en dat dat bijdraagt aan het veiligheidsgevoel en bewustzijn van de medewerker en de veiligheidscultuur op de werkvloer! (Robert Stapper, SHEQ-coördinator, Scania Production Meppel B.V.)"

Recente artikelen


Artikel over Zero Accidents gepubliceerd in NVVK-nieuws Nr 1 van 2018

In dit artikel van Gerard Zwetsloot wordt een samenvatting gegeven van het Europese onderzoek naar de implementatie van de Zero Accidents Visie. Kort worden de achtergronden van deze visie  uitgelegd. Daarna worden de zes nieuwe perspectieven die uit het onderzoek naar boven zijn gekomen gepresenteerd. Tenslotte wordt ingegaan op de kritiek, en de succes en faalfactoren. Het artikel eindigt met een oproep om met de Zero Accidents Visie aan de slag te gaan. dit is voor ieder bedrijf mogelijk dat de juiste ambitie heeft.

Lees het volledige artikel  Zwetsloot_2018_NVVK Nieuws_ Op weg naar de nul

Meer nieuws →