Zero Accidents Netwerk Nederland

Er zijn tot nader order geen bijeenkomsten van het Zero Accidents Netwerk gepland vanwege de Corona pandemie. Er zijn al heel veel partijen die richtlijnen en adviezen hebben gepubliceerd, hoe om te gaan met de Corona/Covid19 crisis. Voorbeelden zijn:

Het ZA netwerk kan daar weinig aan toevoegen. Gebruik wel het gezonde verstand bij de toepassing van de protocollen en vermijd de valkuil van ‘papieren veiligheid’ die weinig toevoegt.

Proactieve leidende indicatoren voor Vision Zero

Er is grote belangstelling voor ISSA (International Social Security Association) project over proactieve ‘leading indicators’ voor veiligheid, gezondheid een welzijn. Zie: https://nfa.dk/leadingindicators. Naast de laatste wetenschappelijke inzichten is in het project input geleverd door organisaties uit meer dan 20 landen en meer dan 20 verschillende sectoren. Er is een set ontwikkeld van 14 proactieve leidende indicatoren, 2 voor ieder van de ‘Golden Rules’ van de ISSA.  De ISSA zal op 27 augustus 2020 de set van indicatoren met bijbehorende factsheets  en een gids voor het gebruik ervan publiek maken via een online event. Nadere details daarover zijn nu nog niet bekend. Na 27 augustus 2020 kan de gids gedownload worden via: http://visionzero.global/indicators

De eerst volgende bijeenkomst van het Zero Accidents Netwerk zal daarom gewijd zijn aan het gebruik van indicatoren voor Vision Zero / Zero Accidents. Datum, plaats en programma zijn op dit moment nog niet bekend.

Deelneming aan het Zero Accidents Netwerk staat open voor vertegenwoordigers van bedrijven; externe adviseurs kunnen incidenteel te gast zijn.
Nieuwe belangstellenden kunnen zich  aanmelden bij: Ingrid Hommenga i.w.m.hommenga@hhs.nl
of nadere informatie krijgen bij Gerard Zwetsloot gz@gerardzwetsloot.nl

 

 

Het Zero Accidents Netwerk

Gelooft u in veiligheid en gezondheid als integraal onderdeel van de bedrijfsvoering en –identiteit? Het Zero Accidents Netwerk helpt dit doel te bereiken door het delen van goede praktijken, met als resultaat verbeterde veiligheidsprestaties.

De nul-ongevallenvisie

“Alle ongevallen kunnen worden voorkomen”. Met dit uitgangspunt werken de deelnemers van het Zero Accidents Netwerk aan het terugdringen van arbeidsongevallen. Tijdens bijeenkomsten en via persoonlijke contacten delen zij hun kennis en ervaring uit verschillende sectoren over onder andere veiligheidscommunicatie, de veiligheidscultuur en veiligheidsmanagementtools. Een waardevol netwerk in de volgende stap naar een veilige werkomgeving.

Ga ervoor!

Sluit u zich aan bij deze nul-ongevallenvisie? Kom dan langs bij de eerstvolgende bijeenkomst, zodat u de meerwaarde van het Zero Accidents Netwerk zelf kunt beoordelen! Deelname aan het Zero Accidents Netwerk is kosteloos. Met elkaar houden we het Netwerk in stand."Het management onderkent dat preventie en het reduceren van bedrijfsongevallen om een actieve benadering vraagt en dat dat bijdraagt aan het veiligheidsgevoel en bewustzijn van de medewerker en de veiligheidscultuur op de werkvloer! (Robert Stapper, SHEQ-coördinator, Scania Production Meppel B.V.)"

Recente artikelen


Artikel over Zero Accidents gepubliceerd in NVVK-nieuws Nr 1 van 2018

In dit artikel van Gerard Zwetsloot wordt een samenvatting gegeven van het Europese onderzoek naar de implementatie van de Zero Accidents Visie. Kort worden de achtergronden van deze visie  uitgelegd. Daarna worden de zes nieuwe perspectieven die uit het onderzoek naar boven zijn gekomen gepresenteerd. Tenslotte wordt ingegaan op de kritiek, en de succes en faalfactoren. Het artikel eindigt met een oproep om met de Zero Accidents Visie aan de slag te gaan. dit is voor ieder bedrijf mogelijk dat de juiste ambitie heeft.

Lees het volledige artikel  Zwetsloot_2018_NVVK Nieuws_ Op weg naar de nul

Meer nieuws →