Waarom deelnemen?

Als deelnemer van het Zero Accidents Netwerk heeft u direct contact met bedrijven uit verschillende sectoren die actief werken aan een veilige werkomgeving en het terugdringen van arbeidsongevallen. Uit het Finse voorbeeld blijkt dat deelname aan zo’n netwerk een waardevolle bijdrage levert om het aantal ongelukken op de werkvloer terug te dringen. Lees hier meer over de nul-ongevallenvisie.

Commitment van directie

Deelname is kosteloos en staat open voor alle organisaties die zich committeren aan de nul-ongevallenvisie, onafhankelijk van sector- of veiligheidsprestatie. De nul-ongevallenvisie gaat uit van een commitment van directies samen met hun veiligheidsspecialisten en andere professionals die:

 • De ambitie hebben om veiligheid te verbeteren en koploper te zijn/worden
 • Bereid zijn tot publiekelijk commitment
 • Bereid zijn om goede praktijken uit te wisselen met andere 
bedrijven
 • Veiligheid zien als bijdrage aan goede bedrijfsvoering

Deelnemers aan het Zero Accidents Netwerk onderschrijven de Bedrijfsverklaring.

Niet voor commerciële doelen, niet voor adviseurs.

Activiteiten

De deelnemers aan het Zero Accidents Netwerk organiseren diverse activiteiten om de nul-ongevallenvisie te ondersteunen:

 • Netwerkbijeenkomsten (2 per jaar)
 • Projectbezoeken
 • Safety checks / informele audits (alleen voor deelnemers)
 • Intervisiegroepjes (alleen voor deelnemers)
 • Deelname aan TNO-onderzoeken (voorrang voor deelnemers)
 • Stageaires van de Haagse Hogeschool, opleidingen Integrale Veiligheid
 • Nieuwsbrieven (minimaal 2x/jaar)
 • Meedenkbijeenkomsten en brainstormsessies
 • Het uitwisselen van ervaringen met vergelijkbare netwerken, waaronder het Finse en het Duitse netwerk
 • Organiseren van positieve publiciteit en erkenning voor goede veiligheidsprestaties

Meedenkers en deelnemers geven sturing en bepalen de inhoudelijke activiteiten.

Ga ervoor!

Sluit u zich aan bij deze nul-ongevallenvisie? Kom dan langs bij de eerstvolgende bijeenkomst, zodat u de meerwaarde van het Zero Accidents Netwerk zelf kunt beoordelen! Neem contact op met Gerard Zwetsloot.