Publicatie onderzoek “Succes Factors for the implementation of a Zero Accidents Vision (ZAV)”

 

Eind november zijn de onderzoeksresultaten gepubliceerd van het Europese onderzoek naar de succesfactoren voor de implementatie van de Zero Accidents Visie (ZAV). In dit onderzoek is er specifiek aandacht voor commitment, veiligheidscommunicatie, veiligheidscultuur en veiligheid en leren. Daarnaast zijn goede praktijken verzameld en de grootste uitdagingen in kaart gebracht voor bedrijven die ZAV hebben geïmplementeerd. Je vindt hier de samenvatting en het volledige rapport.

In 2014 en 2015 heeft TNO in samenwerking met zes andere Europese onderzoekspartners onderzoek uitgevoerd naar factoren die het succesvol implementeren van de nul-ongevallenvisie bevorderen. In totaal namen zevenentwintig Europese bedrijven met een nul-ongevallenbeleid deel aan het onderzoek. Via vragenlijsten, interviews en nationale workshops gaven in totaal bijna 9000 respondenten, waaronder 3500 Nederlandse, uit deze bedrijven inzage in allerlei aspecten van de bedrijfscultuur.

Zero Accidents Visie versus traditioneel veiligheidsdenken

De Zero Accidents visie heeft nieuwe gezichtspunten en verschilt dus van het traditionele veiligheidsdenken. Een overzicht hiervan is te vinden op https://www.zeroaccidents.nl/onderwerpen/nul-ongevallenvisie/.

Succesfactoren

Hoewel communicatie, cultuur en leren drie belangrijke factoren blijken te zijn, lijkt commitment toch de drijvende kracht te zijn voor ZAV-bedrijven. De scores voor commitment van zowel de organisatie als individuen zijn hoog. Hieronder enkele belangrijke succesfactoren die in het onderzoek naar voren zijn gekomen.

Communicatie

  • Specifieke programma’s
  • Constante, geüpdatete communicatie en goede tools
  • Effectieve communicatie door direct leidinggevende

Veiligheidscultuur

  • Prioriteit die managers geven aan veiligheid
  • Empowerment
  • Rechtvaardigheid (no blame)

Veiligheid en leren

  • Actieve steun topmanagement
  • Klimaat waarin fouten kunnen worden besproken
  • Systematisch aandacht voor incidenten in overleg
  • Aandacht voor zaken die goed gaan

Uitdagingen

Op het gebied van resilience blijkt nog veel te winnen. De scores hierop waren relatief laag. Echter, er blijkt wel ontwikkeling in die richting. Daarnaast ligt er een uitdaging om de Zero Accidents Visie verder uit te bouwen in de hele keten en de samenwerking met partners op dit gebied te versterken.