Promotie L. Drupsteen “Improving organisational safety through better learning from incidents and accidents”

Op 28 november 2014 heeft Linda Drupsteen haar proefschrift over leren van incidenten verdedigd in Kopenhagen. Dit proefschrift gaat over hoe organisaties beter kunnen leren van de gebeurtenissen uit het verleden, zoals ongevallen en veiligheidsincidenten. Het proefschrift vergroot het begrip van leren van incidenten doordat het inzicht geeft in hoe organisaties in de praktijk leren en wat sterktes en zwaktes in de huidige leerbenadering zijn.

In het proefschrift wordt een methode beschreven om het leren van incidenten systematisch te kunnen onderzoeken en zo te zoeken naar mogelijkheden voor verbetering. Het analyseren van leren van incidenten gebeurt aan de hand van een model, met vijf fases die weergeven welke acties nodig zijn om incidenten succesvol op te volgen en ervan te leren. Het model bouwt voort op bestaande theorieën uit veiligheidskunde en organisatieleren, welke nu worden toegepast op het leren van incidenten.

Daarnaast geeft het proefschrift verklaringen voor het ineffectief leren van incidenten, en het biedt een set van indicatoren waarmee je kunt beoordelen of de condities die leren bevorderen aanwezig zijn. Door deze condities te verbeteren, verbetert het leervermogen van de organisatie.

Het proefschrift is begeleid door professor Peter Hasle (Aalborg University) & professor Gerard Zwetsloot, (Nottingham University en TNO) en beoordeeld door Jan Vang (Aalborg University), Kirsten Jørgensen (Technical University of Denmark) & Heikki Laitinen (Lappeenranta University of Technology).

Het volledige proefschrift is hier te lezen en te downloaden als pdf