Over ZAN

Het Zero Accidents Netwerk is een vrijwillig netwerk van bedrijven die zich openlijk committeren aan het streven naar nul ongevallen.

Het ZAN richt zich primair op managers van ambitieuze (eenheden van) bedrijven die tot de koplopers op het gebied van veiligheid willen behoren. Zij doen dat in woord en daad en dragen dat publiekelijk uit. Bedrijven dus die deze ambitie hebben en die continu bezig zijn hun veiligheidsprestaties verder te verbeteren, ongeacht hun huidige veiligheidsprestatie.

Deelnemers ondertekenen de Bedrijfsverklaring en delen kennis en ervaring over veiligheid over sectoren heen. Zij dragen actief bij aan het genereren van positieve publiciteit.

Oorsprong

In Finland bestaat een vergelijkbaar netwerk sinds 2003 en met groot succes. In navolging daarvan is het Zero Accidents Netwerk Nederland in 2013 opgezet.

Het Zero Accidents Netwerk bestaat uit een informeel bestuur met vertegenwoordigers van actieve deelnemer-bedrijven. Het netwerk is geen rechtspersoon.

Effectiviteit

Uit het Finse netwerk is gebleken dat de 280 deelnemende bedrijven gemiddeld betere veiligheidsprestaties hebben dan de vergelijkbare Finse bedrijven die de nul-ongevallenvisie niet onderschrijven. In de periode 2008 – 2012 hebben de deelnemende bedrijven aan het Zero Accidents Netwerk in Finland een reductie van 46% van hun ongevallen-frequentie gerealiseerd (gebaseerd op een sample van 73 bedrijven). In de nationale statistieken (alle Finse bedrijven) was die daling slechts 7%. Deelnemers leren van elkaar en inspireren elkaar.

Meer informatie

Vragen of opmerkingen?

Neem gerust contact met ons op