Veiligheidsbeleid

Een goed veiligheidsbeleid gaat verder dan zomaar een paar regels. “Bij een goed veiligheidsbeleid worden risico’s in kaart gebracht, worden preventieve maatregelen bedacht, regels en procedures opgesteld, zijn er bedrijfshulpverleners aangewezen en ook opgeleid, en wordt er een ongevallenregistratie bijgehouden. En dat zijn dan nog slechts enkele elementen van een goed veiligheidsbeleid”. (FNV)

Bedrijven in het Zero Accidents Netwerk (ZAN) willen daar nog een schepje bovenop doen, omdat zij al het mogelijke willen doen om nul ongevallen te bereiken. Als je continu wilt blijven verbeteren, moeten het veiligheidsbeleid en het veiligheidsmanagement daarop worden ingericht. En moeten persoonlijke veiligheid en procesveiligheid hierbij gescheiden worden of juist niet?

Zero Accidents Netwerk en veiligheidsbeleid

Binnen het ZAN wordt regelmatig gesproken over het veiligheidsbeleid. Vaak als kern van het totale organisatiebeleid, omdat veiligheid een kernwaarde is van de organisatie. Een van de deelnemers heeft bijvoorbeeld KPI’s (kritische prestatie indicatoren) opgesteld op het gebied van veiligheid, net zoals ze dat doen voor bijvoorbeeld de productie.

Meer informatie over veiligheidsbeleid