Veiligheidsmanagement

Veiligheidsmanagement is een overkoepelende term waar alle processen en onderwerpen onder vallen die te maken hebben met veiligheid. Veiligheidsmanagement is een uitwerking van het veiligheidsbeleid.

Zero Accidents Netwerk en veiligheidsmanagement

Binnen het Zero Accidents Netwerk (ZAN) worden ervaringen gedeeld over die situaties waar traditioneel veiligheidsmanagement niet volstaat: hoe ga je om met situaties die niet binnen de regels passen? Hoe zorg je voor aansluiting van jouw veiligheidsmanagement bij dat van stakeholders? Hoe ga je om met verschillende niveaus van risicobewustzijn in één organisatie? En hoe zorg je dat veiligheid ingebed is in andere bedrijfsprocessen? Onderwerpen die daarbij ook aan de orde komen zijn veiligheidsmanagementsystemen en risicomanagement.

Veiligheidsmanagementtools

Er zijn heel wat programma’s beschikbaar voor het bevorderen van veiligheid. Ze kunnen specifiek gericht zijn op een onderwerp, zoals VCA of ISO, maar in de praktijk kunnen ze soms ook worden geïntegreerd. Binnen het Zero Accidents Netwerk wordt gesproken over effectieve aanpakken voor het bevorderen van veiligheid, die door de hele organisatie worden gedragen. Wat zijn de ervaringen met verschillende tools? Wat ontbreekt er in de bestaande programma’s?

Meer informatie over veiligheidsbeleid