Goede praktijken

Lees  het resultaat van het Europese onderzoek naar de succes factoren voor de implementatie van de Zero Accident Vision (gepubliceerd in 2017, in Safety Science) hier .  In het onderzoek bij 27 Europese bedrijven, waaronder 4 Nederlandse, was er speciale aandacht voor het belang van commitment, communicatie, cultuur en leren.

Een van de belangrijkste doelen van het Zero Accidents Netwerk is het delen van goede praktijken. We kunnen veel van elkaar leren, niet alleen van concullega’s, maar ook van bedrijven die actief zijn in andere sectoren. Hoe nemen zij vergelijkbare risico’s weg?

Deze goede praktijken worden gedeeld via netwerkbijeenkomsten, via rechtstreekse contacten en online. Zie bijvoorbeeld het Verslag workshop ‘leren van ongevallen’ en onderstaand bericht uit het Finse ZAN.

Forchem Oy, nearly 10 years of no accidents

The experiences of the world’s leading companies prove that regular safety walks, incident reporting and maintaining a high standard of order and cleanliness are effective ways of reducing accidents.  Lees hier het volledige artikel met de goede praktijken die dit mogelijk hebben gemaakt.