Lamb Weston: “Werk Veilig of Werk Niet!”

Het credo “Werk Veilig of Werk Niet!” wordt bij Lamb Weston al jaren gebruikt om de medewerkers een duidelijke boodschap te geven. Onlangs is dit aangevuld met een policy genaamd, SQKWR, én deelname aan het Zero Accidents Netwerk.

Lamb_westonLamb Weston is een van de grootste spelers in de productie van diepgevroren aardappelproducten. Door ruim 1300 medewerkers wordt op 5 locaties in Europa continu geproduceerd voor diverse afnemers in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Iedere vestiging heeft een Safety representative (MVK) die wordt aangestuurd door een Corporate Safety & Security Manager (HVK).

Het aantal ongevallen is in de afgelopen jaren drastisch gedaald dankzij diverse aanpassingen aan veiligheidsvoorzieningen en bereikbaarheid, veiligheidsvoorlichting en trainingsprogramma’s. Voorbeelden daarvan zijn een instructiefilm en VGHM-handboek, verbeterteams en de inzet van Behavior Based programma’s en Coaches. SQKWR is een van de laatste nieuwe aanpassingen.

SQKWR

Alle afdelingen werken op basis van SQKWR. Dit staat voor Safety first, indien veilig gaan we Quality produceren, indien vellig en de juiste kwaliteit gaan we Kilo’s maken waarbij we vervolgens zo min mogelijk “Waste” (verspilling) willen hebben en een zo groot mogelijk Rendement uit onze grondstoffen, energie en water willen halen.

Deelname aan Zero Accidents Netwerk

Ondanks onze inspanningen moeten we constateren dat de resultaten een beetje blijven hangen en er jaarlijks toch nog diverse medewerkers langs een arts moeten of zelfs moeten verzuimen. Toen ik onlangs een vakblad onder ogen kreeg waarin het Zero Accidents Netwerk werd genoemd, werd ik getriggerd om hier in te duiken, moed te verzamelen en zelf ook de nul-ongevallenvisie op te nemen. Eenmaal het besluit genomen ben ik naar onze Manufacturing Director gestapt en hem gevraagd om hierin mee te gaan, zodat we actief de plants hiermee konden benaderen.

Onderdeel beleid

Een van de eerste resultaten is dat we recent onze SQKWR-aanpak hebben opgenomen als een van onze 3 pijlers in het strategisch document. Ik zie er naar uit om samen met de andere deelnemers binnen het Zero Accidents Netwerk de goede praktijken te delen teneinde een werkomgeving te scheppen waar incidenten en ongevallen tot nul gereduceerd zijn.

Jan Verdam
Corporate Safety & Security Manager
Lamb Weston