Leiderschap, commitment en communicatie tijdens workshop NSWE

Op 16 april vond het National Safety at Work Event plaats in de Van Nelle fabriek in Rotterdam. Het Zero Accidents Netwerk Nederland was dit jaar formeel partner en organiseerde een kleinschalige workshop gericht op hoger management: “Sturen op veilig werken – binnen het bedrijf en met partners!”.

Tijdens de interactieve workshop gingen de zeven aanwezige leidinggevenden (Heijmans Wegen, WAVIN, Philips Healthcare, RDW, Wilhelmsen Ships service, het Ministerie van SZW en RadioAccess B.V.) in op de thema’s leiderschap, commitment en communicatie.

Na een korte presentatie over het Zero Accidents Netwerk en het lopende Europese onderzoek naar succesfactoren voor het implementeren van de nul-ongevallenvisie (zie elders in deze nieuwsbrief) ontstond een zeer interactieve bijeenkomst. Daarbij werden ideeën en ervaringen uitgewisseld over twee elementen:

  • De aanwezigen hebben voor het eigen bedrijf enkele stellingen beoordeeld over commitment, communicatie en empowerment, afkomstig uit het Europese onderzoek en hun beoordelingen vergeleken met de uitkomsten van het onderzoek. Er ontstonden goede gesprekken over de rol die leidinggevenden kunnen spelen op deze vlakken. Zo werd aangegeven dat het cruciaal is om meldingen over incidenten of gevaarlijke situaties snel op te pakken en terug te koppelen naar de melder. De leidinggevende kan daarin een stimulerende rol spelen. Of kort maar krachtig: “Geloof erin … en ga er dan voor!” – over het stimuleren van een cultuur waarin intrinsieke motivatie centraal staat.
  • Aan de hand van (onder meer de) korte één-op-één gesprekken werden ‘tips & tops’ geformuleerd voor het eigen bedrijf. De diversiteit aan branches zorgde voor een interessante discussie. Een van de opvallendste ‘tops’ deed wat stof opwaaien: “creëer onder de medewerkers een zekere mate van angst”. Dit stuit velen intuïtief tegen de borst. Toch is de achtergrond niet onredelijk: het geven van het goede voorbeeld. Als iemand zich herhaaldelijk niet aan afspraken over veiligheid houdt, is hij/zij een risico voor zichzelf en de omgeving en kan hem/haar de toegang tot het bedrijf of het terrein ontzegd worden. Dat is een consequente maatregel die breed bekend wordt gemaakt. Iedereen is het er over eens dat het beter is als medewerkers zich meer intrinsiek laten motiveren, maar een bepaalde ‘afschrikkende werking’ kan wellicht geen kwaad. Iets om nog eens over na te denken!

Met nieuwe contacten en concrete handvatten voor de eigen rol in het verbeteren van de veiligheid – in de vorm van ‘tips, tops en morgen ga ik …’, waren de deelnemers zeer te spreken over deze twee-uur durende workshop. In het kader van het Zero Accidents Netwerk is dit zeker een interessante opzet om in breder verband verder te praten.

Robert Bezemer
Projectleider
Safe and Healthy Business TNO