Impressie Zero Accidents Netwerkbijeenkomst 3 november 2014

Op 3 november is Suiker Unie (Dinteloord) in de persoon van Anne-Jacob Waterlander, Corporate Manager QESH, gastheer voor de Zero Accidents bedrijven. Het is de vijfde Netwerkbijeenkomst, maar de eerste keer dat die plaatsvindt op een fabrieksterrein.

We start20141103_151710en met een interessante inleiding door Roland Goossens, Manager Onderhoud, over het productieproces van suiker uit suikerbieten en veiligheidsissues die een rol spelen. Daarna de rondleiding door de fabriek, met persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s) in verband met geluid, zichtbaarheid en bescherming. Suiker Unie draait in de herfst en winter maandenlang volcontinu productie, verregaand geautomatiseerd, met uiteraard nauwkeurige monitoring op kwaliteit en veiligheid. De rondgang is niet geheel vrijblijvend: de aanwezigen worden geacht tips te geven waar de veiligheid verbetering behoeft en tops waar het goed geregeld was. De Netwerkbijeenkomst als remedie tegen bedrijfsblindheid!

Terug in de zaal zet Martinette Boonekamp, Projectsecretaris van het Programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken uiteen wat het doel is van dit Programma van het ministerie van SZW: faciliteren en stimuleren dat bedrijven zélf het gezond en veilig werken op de werkvloer organiseren en borgen, en elkaar daarin opzoeken en verder helpen. De presentatie is hier beschikbaar. Vanuit het Programma Zelfregulering wordt gezocht naar partners in een ambassadeurscampagne. Zero Accidents-bedrijven zouden heel goed passen! Meer informatie hierover is via Martinette Boonekamp verkrijgbaar. Hierover staat ook een bericht in de vorige ZAN Nieuwsbrief, beschikbaar op de Zero Accidents website.

En dan: de kans om te netwerken en door elkaar een stap verder geholpen te worden. Ieder heeft ‘huiswerk’ gedaan: een dilemma of vraag vanuit de eigen praktijk geformuleerd rond het thema Leren van elkaar: hoe kunnen wij goede praktijken van anderen gebruiken? Deze heeft ieder al bij de start van de bijeenkomst op flip-overs ingevuld. In de workshops – in groepjes van 4-5 personen – bespreken we vier dilemma’s verder en werken deze uit tot aanzetten voor good practices. Waar de één vragen heeft, komt de ander met oplossingen. Die zijn nogal uiteenlopend met veel discussie, maar de stap van ideeën naar oplossingen is wel degelijk aanwezig. Hoewel oplossingen meestal niet direct vertaalbaar zijn naar het eigen bedrijf of de eigen branche, geven ze wél inspiratie om aan te pakken!

We sluiten deze Zero Accidents Netwerkbijeenkomst af onder het genot van een kleine borrel, terwijl iedere groep de ‘good-practice-in-wording’ toelicht. We kijken terug op een bijeenkomst bij een interessant bedrijf met serieuze opzetten van good practices voor het leren van én met veel ruimte tot netwerken!

Robert Bezemer
Projectleider
Safe and Healthy Business TNO