Nieuws


Publicatie: “Sustainable Safety – Visions and Perspectives”

In 2015 heeft Gerard Zwetsloot, de oorspronkelijke initiator van het Zero Accidents Netwerk Nederland, afscheid genomen van TNO. Ter gelegenheid daarvan is er een minisymposium georganiseerd waarin diverse sprekers stil stonden bij “Sustainable Safety – Visions and Perspectives”. Die korte artikelen en presentaties zijn gebundeld en begin 2016 uitgekomen in de vorm van een interactief pdf-boekje (31 pagina’s), dat vrij verspreid mag worden.

Publicatie onderzoek “Succes Factors for the implementation of a Zero Accidents Vision (ZAV)”

 

Eind november zijn de onderzoeksresultaten gepubliceerd van het Europese onderzoek naar de succesfactoren voor de implementatie van de Zero Accidents Visie (ZAV). In dit onderzoek is er specifiek aandacht voor commitment, veiligheidscommunicatie, veiligheidscultuur en veiligheid en leren. Daarnaast zijn goede praktijken verzameld en de grootste uitdagingen in kaart gebracht voor bedrijven die ZAV hebben geïmplementeerd. Je vindt hier de samenvatting en het volledige rapport. Lees verder

Adviestool: De andere kijk op jouw zaak

De adviestool ‘De andere kijk op jouw zaak’ van het programma zelfregulering Gezond en Veilig Werken (ministerie SZW) helpt te inventariseren hoe gezond en veilig er binnen een organisatie wordt gewerkt. Het biedt advies (tips en goede praktijkvoorbeelden) om de huidige situatie verder te verbeteren. Lees verder

Het toepassen van ongevalsdata

Er is heel wat data beschikbaar over ongevallen, zowel bij branches als bij bedrijven zelf. Maar wat gebeurt daar vervolgens mee? Op vrijdag 16 oktober was dit het onderwerp van gesprek tijdens de ZAN-themabijeenkomst. Conclusie: data is zeer relevant voor preventie en kan een nieuwe blik op ongevallen geven. Lees verder