Artikel in tijdschrift ARBO “De nul houden”

De belangrijkste bevindingen van het eind 2015 afgesloten Europese onderzoek naar de succesfactoren voor het implementeren van de Zero Accident Visie zijn door Gerard Zwetsloot samengevat in een beknopt  artikel dat in het juli-augustusnummer van het tijdschrift ARBO zijn gepubliceerd. Lees het en doe er uw voordeel mee!