Adviestool: De andere kijk op jouw zaak

De adviestool ‘De andere kijk op jouw zaak’ van het programma zelfregulering Gezond en Veilig Werken (ministerie SZW) helpt te inventariseren hoe gezond en veilig er binnen een organisatie wordt gewerkt. Het biedt advies (tips en goede praktijkvoorbeelden) om de huidige situatie verder te verbeteren.

landing-page-img

Om gezond en veilig werken goed te organiseren is het van belang aandacht te besteden aan:de wet- en regelgeving waar iedereen aan moet voldoen, de interne organisatie die goed op orde moet zijn, de beschikbaarheid van middelen en techniek en vooral de aandacht voor cultuur en gedrag. Als al deze puzzelstukken op hun plaats vallen is het mogelijk gezond en veilig werken op de werkvloer te verankeren. Om goed inzicht te krijgen in gezond en veilig werken komen worden al deze elementen bevraagd in de tool.

De adviestool helpt om in vier stappen:

  1. Te bepalen hoe gezond en veilig werken op dit moment in jouw zaak is georganiseerd
  2. De stand van zaken te toetsen bij collega’s op de werkvloer
  3. De resultaten en mogelijke verbeteringen te bespreken met het MT of de directie
  4. Te beslissen waar te starten met het organiseren van gezond en veilig werken

Gezond en veilig werken

De adviestool is onderdeel van het programma zelfregulering Gezond en Veilig werken van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met het Programma wil de directie Gezond en Veilig Werken een duurzame beweging op gang brengen, waarbij maatschappelijke partijen (werkgevers- en werknemersorganisaties, brancheorganisaties, kennisinstellingen, relevante beroepsgroepen) verantwoordelijkheid nemen en kennis delen om het werk in Nederland veiliger en gezonder te maken.

Ga direct naar de adviestool: http://adviestool.gezondenveiligwerkt.nl/ of via de website www.gezondenveiligwerkt.nl. De tool is ook beschikbaar als mobiele app in de App Store en Google Play Store.