De weg naar ZA

Jaarlijks vinden er zo’n 200.000 arbeidsongevallen plaats in Nederland. Uit analyse blijkt dat vrijwel al deze ongevallen waren te voorkomen. De zero accidents (of nul-ongevallen) visie gaat er vanuit dat op de langere termijn alle ongevallen zijn te voorkomen.

Lees hier meer over de nulongevallen-visie en de verschillen met het traditionele veiligheidsdenken.

Wishful thinking?

Sterke druk en afrekenen op ‘nul’ kan een angstcultuur creëren waarbij ongevalscijfers de nul naderen, omdat incidenten niet worden gerapporteerd en gedocumenteerd. Door een lange termijn commitment aan te gaan, wordt proactief gewerkt aan het volledig voorkomen van ongevallen.

Strategie: ieder ongeval is er één te veel!

Door de inzet van verschillende strategieën wordt de nul-ongevallenvisie in de verschillende gelederen van de organisatie geïmplementeerd. Er wordt onder andere gewerkt aan:

 • Versterken van managementcommitment en –inspanningen
  Bijv: (safety) leadershipprogramma’s en het veiligheidsbeleid
 • Een netwerk van lerende organisaties
  Bijv.: Uitwisselen goede praktijken, benchmarken, hardnekkige (gedragsgerelateerde) veiligheidsproblemen
 • Focus: mensen en cultuur, incl. veiligheidscommunicatie
  Bijv.: Stimuleren veilig gedrag en verbeteren van het veiligheidsbewustzijn, ‘zero tolerance’ m.b.t. gevaarlijke situaties
 • Ontwikkelen van innovatieve oplossingen en tools voor veiligheid
  Bijv.: Verkennen en experimenteren met resilience (veerkracht) en sociale innovatie
 • Versterken van veiligheid in ketens
  Bijv. Toeleveranciers en contractors betrekken bij streven naar ‘nul’

De meerwaarde van de nul-ongevallenvisie

De nul-ongevallenvisie heeft een positieve weerslag op de bedrijfsvoering, het werkplezier en kosten:

 • Veilig werken = professioneel werken
 • Goede werkvoorbereiding en
professionaliteit in uitvoering
 • Vermijdt de kosten van ongevallen en incidenten
 • Betere veiligheidsprestatie; vaak onderdeel in beoordeling bij gunningsprocessen
 • Vergroot aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt
 • Werkplezier: trots op baan en bedrijf