Zero Accidents Netwerk Nederland

Het heeft even geduurd, maar het Zero Accidents netwerk wordt weer actief, met nieuw elan. De Haagse Hogeschool (HHS, die twee HBO opleidingen integrale veiligheid heeft, een 4 jarige in het Nederlands, een 4 jarige in het Engels) gaat enkele taken die eerder door TNO werden vervuld overnemen. Deze samenwerking impliceert ook dat studenten van de HHS eventueel in hun stages projecten kunnen uitvoeren op thema’s die voor ZA en ZAN bedrijven van belang zijn. Er zullen in de nieuwe setting in elk geval 2 bijeenkomsten per jaar worden georganiseerd, steeds door één van de deelnemende organisaties als trekker, steeds ondersteund door de HHS.

 

ZAN bijeenkomst: van safety checks naar wezenlijke verbeteringen

“Op veiligheid wordt niet geconcurreerd” Dit streven heeft in de Nederlandse Papier- en Kartonindustrie de afgelopen jaren geleid tot intensieve samenwerking op veiligheidsgebied. In het Zero Accidents Netwerk heeft het Verbond PK met de Haagse Hogeschool op vrijdagmiddag 24 maart ’17 een netwerkbijeenkomst voorbereid in Eerbeek, waarbij de safety checks centraal staan.

  • Datum: 24 maart 2017 van 13.00 tot 17.30 uur
  • Locatie: DS Smith de Hoop Mill, Harderwijkerweg 41, 6961 GH Eerbeek.
  • Deelname aan deze bijeenkomst is  kosteloos
  • Deelname: aanmelding is verplicht. Dit kan bij Ingrid Hommenga, i.w.m.hommenga@hhs.nl

 

Het Zero Accidents Netwerk

Gelooft u in veiligheid en gezondheid als integraal onderdeel van de bedrijfsvoering en –identiteit? Het Zero Accidents Netwerk helpt dit doel te bereiken door het delen van goede praktijken, met als resultaat verbeterde veiligheidsprestaties.

De nul-ongevallenvisie

“Alle ongevallen kunnen worden voorkomen”. Met dit uitgangspunt werken de deelnemers van het Zero Accidents Netwerk aan het terugdringen van arbeidsongevallen. Tijdens bijeenkomsten en via persoonlijke contacten delen zij hun kennis en ervaring uit verschillende sectoren over onder andere veiligheidscommunicatie, de veiligheidscultuur en veiligheidsmanagementtools. Een waardevol netwerk in de volgende stap naar een veilige werkomgeving.

Ga ervoor!

Sluit u zich aan bij deze nul-ongevallenvisie? Kom dan langs bij de eerstvolgende bijeenkomst, zodat u de meerwaarde van het Zero Accidents Netwerk zelf kunt beoordelen! Deelname aan het Zero Accidents Netwerk is kosteloos. Met elkaar houden we het Netwerk in stand. About the Zero Accident Network in the Netherlands (in English)"Het management onderkent dat preventie en het reduceren van bedrijfsongevallen om een actieve benadering vraagt en dat dat bijdraagt aan het veiligheidsgevoel en bewustzijn van de medewerker en de veiligheidscultuur op de werkvloer! (Robert Stapper, SHEQ-coördinator, Scania Production Meppel B.V.)"

Recente artikelen


Publicatie: “Sustainable Safety – Visions and Perspectives”

In 2015 heeft Gerard Zwetsloot, de oorspronkelijke initiator van het Zero Accidents Netwerk Nederland, afscheid genomen van TNO. Ter gelegenheid daarvan is er een minisymposium georganiseerd waarin diverse sprekers stil stonden bij “Sustainable Safety – Visions and Perspectives”. Die korte artikelen en presentaties zijn gebundeld en begin 2016 uitgekomen in de vorm van een interactief pdf-boekje (31 pagina’s), dat vrij verspreid mag worden.

Meer nieuws →